Grusregisteret i Grue kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 26 forekomster i kommunen, og i alt 12 ligger i tilknytning til Rotnavassdraget. Et grovt volumanslag gir ca. 45 mill. kbm. sand- og grusreserver. Bortsett fra enkelte forekomster, helt lokalt, er kvaliteten på materialet god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.052
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark