Grusregisteret i Grimstad kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registret presenteres i form av kart og tabeller Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Grimstad må betraktes som overskuddskommune, og eksporterer også sand og grus til nabokommuner. Det er et pukkverk i drift i kommunen som supplerer behovet for kvalitetsmasser spesielt til veiformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.240
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder