Grusregisteret i Enebakk, Rælingen, Fet, Sørum og Nes kommuner.

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Enebakk, Rælingen, Fet, Sørum og Nes kommuner. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Flere små og 2-3 større forekomster (over 1 mill. m3), preger sand- og grussituasjonen i disse kommunene. Enebakk og Rælingen er uten forekomster av betydning. De andre kommunene har tilstrekkelig til lokalt bruk, men knapphet på visse sorteringer begynner å gjøre seg gjeldende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.134
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus