Grusregisteret i Eidsberg kommune, Østfold fylke.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 100 mill. m3 sand og grus i kommunen, fordelt på 8 forekomster. Den største og viktigste ressursen er Monaryggen, som inneholder i overkant av 96 mill. m3. Kvaliteten på massene er jevnt god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.185
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold