Grusregisteret i Drammen kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er bare registrert 1 mindre grusforekomst i Drammen, samt et pukkverk. Kommunen vil derfor måtte importere alt forbruk av naturgrus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.023
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud