Grusregisteret i Borge, Fredrikstad, Hvaler og Kråkerøy kommuner, Østfold fylke.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Med unntak av Borge kommune er det registrert svært lite naturgrus/ - sand i de sørvestlige deler av Østfold fylke. Kommune må basere seg på bruk av pukk og import av sand og grus fra andre områder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.190
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold