Grusregisteret i Audnedal kommune

Grusregisteret i Audnedal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Audnedal kommune er det registrert 11 sand- og grusforekomster og 1 pukkverk. 7 av forekomstene er volumberegnet og inneholder tilsammen 5.5 mill. m3. Til vanlige vei- og betongformål er kommunen godt forsynt med sand og grus til eget forbruk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.105
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder