Grusfilterbrønn på Kjempehol i Sykkylven.

Omhandler undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetningene vest for Andestadvannet som alternativ vannforsyning til Sykkylven.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75062
Page number:
5
Document type:
Rapport