Grus og sandressurser. Forsand kommune. Vurdering av sandressursene, styringsmuligheter og modellplan for uttak.

Innhold: 1. Forside, oversiktskart 2. Forord 3. Innholdsfortegnelse 4. Innledning. Målsetting for arbeidet 5. Forslag til arbeidsprogram 6. Modellplanen 7. Registreringer av forekomstene 8. Undersøkelse av hvilke uttak som er foretatt 9. Betydning i fylkessammenheng 10. Antall arbeidsplasser innen sanddriften og forventet utvikling 11. Formelle styringsmuligheter 12. Vurdering av de forskjellige samfunnsmessige forhold og ingressekonflikter i de enkelte områder 13. Konklusjon - oppsummering

This publication is not available for download.

Available:
Alf Freland, NGU
Series:
NGU-rapport
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland