Grus- og sandforekomster i Nordland og Troms.

Det gis en oversikt over 19 grus- og sandforekomster innen Nordland og Troms, særlig med henblikk på avsetningens størrelse og kornfordeling. Det er også tatt med enkelte opplysninger om bergarts-/mineralinnhold.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
737
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms