Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk.

Rapporten dokumenterer det metodiske opplegget og feltmetodikken til Grus- og Pukkregisteret. Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter innsamling av data under feltregistrering, til data er ferdig innlagt i databasen. Eksempler på produksjon av økart og tabeller er vist for kommune- og fylkesrapporter. Rapporten erstatter Miljøverndeptets. rapporter T-521 og T-522, Grusregisteret del 1 og 2.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.126
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport