Grus- og Pukkregisteret i Solund og Hyllestad kommuner

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Solund og Hyllestad ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, utskrifter og en kort rapport. I Solund kommune er det kun registrert et mulig uttaksområde for pukk. Bergarten er et polymikt konglomerat med relativt gode mekaniske egenskaper. Sand- og grusforekomster er ikke registrert. Hyllestad kommune har lite sand og grus. Alle forekomstene er små. Fire av forekomstene er arealberegnet og disse er tilsammen anslått til knapt 1 mill. m3 sand og grus. I kommunen er det registrert 3 mulige uttaksområder for pukk. De mekaniske egenskapene til bergartene varierer noe, men er til dels relativt gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.094
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport