Grus- og Pukkregisteret i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand, grus og pukkforekom- ster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand, grus og pukkforekomstene i Sogndal kommune ble oppdatert sommeren -90 og resultatene presenteres i form av digitale kart, Tabeller og en kort rapport. Kommunen har relativt små ressurser av sand og grus og det bør utarbeides en forvaltningsplan for disse. Innen kommunen finnes flere bergarter som kan være egnet til pukkproduksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.147
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport