Grus- og Pukkregisteret i Skjervøy og Nordreisa kommuner.

Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra hver kommune. I Skjervøy kommune er det registrert 19 sand- og grusforekomster. Alle forekomstene er små. Kvaliteten på massene varierer, men kan sjelden brukes til annet enn fyllmasse og eventuelt veggrus til lite trafikkerte veger. Det er registrert 3 pukkforekomster, hvor det er sporadiske uttak av sprengt stein fra 2. I Nordreisa kommune er det registrert 77 sand- og grusforekomster. 49 av disse er anslått til et volum på 314 m3. Kvaliteten på massene er stort sett god. Det er registrert 3 pukkforekomster hvor det er sporadiske uttak fra 2.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.200
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms