Grus- og Pukkregisteret i Rogaland fylke

Som en del av et landsomfattende register er Grus- og Pukkregisteret for Rogaland etablert. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er kartlagt 256 sand- og grusforekomster og 41 pukklokaliteter i Rogaland. Det samlede volum av sand og grus er anslått til 286 mill. m3. Fylket er relativt fattig på sand- og grusressurser sammenlignet med de fleste andre fylkene i landet, men kvali- teten av materialene er for det meste svært god. Hjelmeland og Forsand kommuner har de største kartlagte volum av sand og grus i fylket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.242
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland