Grus-og Pukkregisteret i Oslo og Akershus fylker

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Oslo og Akershus fylker. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er totalt kartlagt 191 sand- og grusforekomster og 26 pukkverk i Oslo og Akershus. Det samlede volum sand og grus er beregnet til 450 mill.kubikkm. Kommunene Ullensaker, Eidsvoll og Aurskog-Høland er godt forsynt med til dels meget gode masser, mens alle kommunene vest for Øyeren, inkludert Oslo, har ubetydelige mengder sand og grus. I Osloregionen er derimot pukkproduksjonen stor og de fleste verkene driver på gode kvaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.009
Page number:
148
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo Akershus