Grus- og Pukkregisteret i Nordland fylke

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregister- et etablert i Nordland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er totalt kartlagt 776 sand- og grusforekomster og 147 pukklokaliteter i Nordland. Det samlede volum sand og grus er beregnet til 691 mill m3. Generelt er kystkommunene fattige på sand og grus, mens de fleste innlands- kommunene har store volum De viktigste kommunene for tilførsel av sand og grus til områder med lite masse er Meløy, Narvik, Skjerstad og Vefsn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.092
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland