Grus- og Pukkregisteret i Lindås, Masfjorden, Osterøy og Vaksdal kommuner, Hordaland.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Masfjorden og Vaksdal er relativt godt forsynt med sand og grus av god kvalitet. I Lindås er det lite naturgrus igjen, men byggeråstoffbehovet blir i stor grad dekket ved stor pukkproduksjon. Osterøy har ingen løsmasseforekomster av betydning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.013
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland