Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål blir vur- dert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune er nå etablert og det er registrert 35 sand- og grusforekomster og 1 pukklokali- tet. Volumet av sand- og grusforekomstene er anslaått til 150 mill. m3 og kommunen er vurdert som godt forsynt med sand og grus til byggetekniske for- mål. Med enkelte unntak er kvaliteten på massene forholdsvis god. Kvænangen har sand- og grusforekomster spredd over hele kommunen, men de største fore- komstene ligger i Kvænangbotn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.240
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms