Grus- og Pukkregisteret i Kåfjord kommune

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende register som gir oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betong- formål blir vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret i Kåfjord kommune er nå etablert og det er registrert 13 sand- og grusforekomster og 1 pukklokalitet i kommunen. Volumet av sand- og grusforekomstene er anslått til 17,5 mill. m3 og kommunen er vurdert som godt forsynt med sand og grus til vanlige byggetekniske formål. De viktigste forekomstene er 1 Holmen øst og 2 Holmen vest. Deretter følger 11 Nomedalen, 12 Nordmannvik Indre og 13 Spåkenes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.238
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms