Grus- og Pukkregisteret i Jondal, Odda og Ullensvang kommuner, Hordaland

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Kommunene Jondal, Odda og Ullensvang har alle underskudd på sand-/grus- ressurser. Berggrunnen i området består for det meste av svake bergarter, slik at massene for en stor del har dårlig kvalitet til byggtekniske formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.117
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland