Grus- og Pukkregisteret i Hordaland fylke.

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er tilsammen kartlagt 246 sand- og grusforekomster og 28 pukklokaliteter i Hordaland. Det samlede volum av sand og grus er anslått til 198 mill. m3. Fylket som helhet og de fleste kommunene er fattig på sand og grus. Eidfjord, Etne, Kvinnherad, Voss og Modalen kommuner har de største sand-/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.026
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland