Grus- og Pukkregisteret i Hjartdal kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekmster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold og oppdatering av Grus- og Pukkregisteret. I Hjartdal ble oppdateringen utført i 1995. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og oppdatert. Forekomstene ble digitalisert og presenteres på "Ressurskart: Sand, grus og pukk M 1:50 000". Hjartdal kommune har store ressurser av sand og grus, og de viktigste fore- komstene ligger i hoveddalen mellom Ørvella og Hjartsjåvatnet. Det er registrert 26 sand- og grusforekomster og 7 steintipper. De totale sand- og grusressursene er anslått til 99,2 mill. m3. De viktigste sand- og grusforekomstene er 1 Aalamoen, 4 Brekke, 11 Kjempa, 12 Kaasa sør og 13 Hjart- sjå øst. 1 Aalamoen er desidert den største i kommunen og inneholder alene 83,1 mill. m3. Forekomsten rangeres også som den nest største i Telemark fylke, og anses som den viktigste sand- og grusressursen i kommunen. De viktigste forekomstene burde være undersøkt nærmere både når det gjelder volum og kvalitet. Dette gjelder spesielt forekomst 1 Aalamoen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.084
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark