Grus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke

Arbeidet med Grus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke er gjennomført i to perioder. I 1982 startet registreringen i de sydligste kommunene i fylket, og resultatene ble presentert i NGU Rapport 84.167. I de nordligste kommunene ble register etablert i perioden 1989-1992. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand- og grus- forekomstenes beliggenhet, egenskaper og hvor det blir tatt ut masser. Registeret kan dermed bidra til en fornuftig forvaltning av ressursene, og være et hjelpemiddel for andre brukergrupper med behov for opplysninger om disse byggeråstoffene. I Hedmark fylke er det registrert 1740 mill. m3 sand og grus, og er med dette landets nest rikeste grusfylke. Likevel har enkelte kommuner sør i fylket meget begrensede mengder. Kvaliteten på massene er generelt god, og tilfredstiller de fleste krav som blir satt for bruk til veg- og betongformål. Produksjon av pukk fra fast fjell har hatt en betydelig økning i de senere år. For å dekke behovet for ulike kvaliteter i åra som kommer er det viktig å ut- arbeide forsyningsplaner for disse byggeråstoffene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.057
Page number:
185
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark