Grus- og Pukkregisteret i Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner, Rogaland

Grus- og Pukkeregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. I Haugesund og Utsira kommuner er det ikke registrert noen forekomster av sand og grus og heller ingen pukkverk. I Tysvær kommune er det registrert 2 mindre sand- og grusforekomster og i Karmøy kommune er det registrert 1 moreneforekomst og 2 pukkverk. Vindafjord kommune er brukbart forsynt med sand og grus, men kvaliteten på materialet er ikke like god i alle forekomstene. Det er registrert 2 pukk- verk i kommunen. I Tysvær og Vindafjord er tilsammen 7 fjell-lokaliteter prøvetatt for analyse av bergartens mekaniske egenskaper.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.076
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland