Grus- og Pukkregisteret i Granvin og Voss kommuner, Hordaland.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og kort rapport for hver kommune. Granvin kommune har underskudd på kvalitetsmasser av sand og grus, mens Voss kommune er godt forsynt med sand og grus til byggetekniske formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.012
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland