Grus- og Pukkregisteret i Gaular kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Gaular ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, utskrifter og en kort rapport. Med et anslått volum på vel 10 mill m3 vurderes Gaular kommune til å være noe under middels innen fylket når det gjelder volum av sand og grus. Det er registrert 29 sand- og grusforekomster, 1 forekomst av ur/skredmasser og 1 pukkforekomst. De viktigste sand- og grusforekomstne er nr. 24 Furnes og nr.2 Løfall.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.091
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport