Grus- og Pukkregisteret i Førde kommune, Sogn og Fjordane fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, og grus- og pukkforekomstene i Førde ble opp- datert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Førde kommune har store ressurser av sand og grus , og er selvforsynt til alle byggetekniske formål. Forekomstene er volumanslått til nærmere 26 mill. m3. Det drives pukkuttak i bunnen av et grustak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.013
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport