Grus- og Pukkregisteret i Etne, Kvinnherad, Sveio og Ølen kommuner, Hordaland.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Kommunene Sveio og Ølen har underskudd på sand og grus. Kommunene Etne og Kvinnherad har store sand-/grusreserver av til dels god kvalitet som gjør dem egnet til byggetekniske formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.119
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland