Grus- og Pukkregisteret i Drangedal kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret og skal oppdatere opplysningene om forekomstene før digitalisering av kartene. Oppdateringen av registeret i Drangedal ble utført i 1994. I Drangedal kommune er det registrert 48 sand- og grusforekomster med et anslått volum på 12,5 mill. m3. Likevel må kommunen betegnes som fattig på sand og grus egnet til byggtekniske formål. Generelt er sand- og grusforekomstene i kommunen dominert av sand som ofte er for finkornig og ensgradert til de fleste anvendelser i veg og betong. Analyser viser også at det grove materialet har høy sprøhet. De største forekomstene er nr.25 Henneseid nord og 35 Bostrak. Bostrak er størst med et anslått volum på 2,8 mill. m3. Bortsett fra et 0,5 til ca.2 m tykt grovt topplag på den høyeste terrassen og en liten, lav elveterrasse med grove masser, er avsetningen dominert av sand. Forekomst nr.25 Henseid nord (2,5 mill. m3) har de samme forhold som i Bostrak. Avsetningen har et 1-2 m mektig topplag med grove masser over opp til 18 m sand med mye silt. Det er ikke registrert pukkforekomster i kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.030
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark