Grus- og Pukkregisteret i Bokn, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forkomster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. I Finnøy og Kvitsøy kommuner er det ikke registrert forekomster av sand og grus. I Bokn kommune er det registrert en liten moreneforekomst og i Rennesøy kommune en forekomst av strandgrus og en moreneforekomst. Det er ikke pukkverk i drift i noen av kommunene, men i Bokn, Finnøy og Rennesøy er tilsammen 4 fjell-lokaliteter prøvetatt for analyse av bergartenes mekaniske egenskaper. Alle kommunene er avhengig av import av sand, grus og pukk til veg- og betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.079
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland