Grus- og Pukkregisteret i Bjerkreim,Eigersund,Gjesdal,Hå,Klepp,Lund, Randaberg,Sandnes,Sokndal,Sola,Stavanger og Time kommuner, Rogaland fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etab- lert. Denne rapporten gir en oversikt over ressurssituasjonen i kommunene sør for Boknafjorden i Rogaland fylke presentert i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.241
Page number:
79
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland