Grus- og Pukkregisteret i Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Aurland kommune ble oppdatert høsten 1993. Resultatene ble presentert her i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Aurland kommune har relativt store ressurser av sand og grus og vil være selv- forsynt i mange år framover. Det er registrert ett pukkverk i drift i kommunen i dag.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.005
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport