Grus- og Pukkregisteret i Askvoll kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Askvoll ble opp- datert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, ut- skrifter og en kort rapport. Askvoll kommune har lite sand og grus. Det er registrert 10 løsmasseforekomster som ligger spredd over hele kommunen. 6 av disse inneholder sand og grus mens 4 er ur- og skredmasser. De fleste forekomstene er små. Tre av forekomstene er arealberegnet og volumet for disse er tilsammen anslått til 2,3 mill m3. Den største sand- og grusforekomsten i kommunen er nr.5 Kvammen som alene er anslått til 2 mill m3. Det er ikke registrert pukkverk i kommunen, men 2 mulige uttaksområder for pukk Analysene viser at disse bergartene har gode mekaniske egenskaper

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.090
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport