Grus- og Pukkregisteret i Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Meland, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Alle kommunene som omfattes av denne rapporten har underskudd på sand og grus. Den eneste løsmasseforekomsten i området er Herdla i Askøy kommune. Askøy, Sund, Fjell og Øygarden dekker deler av byggeråstoffbehovet ved produksjon av pukk. Pukkproduksjonen er størst i Askøy. Austrheim, Fedje, Meland og Radøy importerer all san, grus og pukk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.014
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland