Grus- og Pukkdatabasen ved NGU. Innhold og feltmetodikk

Rapporten gir en kort beskrivelse av Grus- og Pukkdatabasene ved NGU. Rapporten beskriver bakgrunnen for etableringen av databasene, kriteriene for hva som skal registreres og informasjon om hvordan innholdet i data- basene kan presenteres for brukerne. Rapporten er ment å gi bakgrunnsinformasjon for andre rapporter fra NGU som omhandler sand, grus og pukk. Rapporten kan bestilles ved NGU, men vil også være gratis tlgjengelig som en komprimert fil (pdf-format på NGUs nettsider.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.026
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport