Grunnvatn i Tysvær kommune

Tysvær kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten innehell ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje prioritert områder der forholda for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. I Tysvær kommune er det aktuelt med grunnvatn som vassforsyning til spreidd busetnad.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.115
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland