Grunnvatn i Rogaland fylke

Forholda for grunnvassforsyning er vurdert for 24 kommunar i Rogaland. 6 av kommunane er A-kommunar: Bjerkreim, Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Lund og Sandnes. Resten er B-kommunar. Med unntak av Eigersund er det skrive rapportar for alle kommunane. Mange stader i fylket er det gode forhold for grunnvassforsyning. Det er også store forekomstar av grunnvatn som kan vera av interesse i regional samanheng. På Jæren kan ein del av grunnvatnet vera forureina av landbruk og industri.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.164
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland