Grunnvatn i Rennesøy kommune

Rennesøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurdering- ane er basert på tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten innehell ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje priori- tert område der forholda for grunnvassforsyning vart ynskt vurdert. I Rennesøy kommune kan det vera aktuelt med grunnvatn som vassforsyning, særleg til spredd busetnad.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.108
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland