Grunnvatn i Jæren-regionen

Kommunane er B-kommunar i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar i området. Det er ingen prioriterte område innan dei ulike kommunane. Konklusjonane er i forhold til kommunane sitt totale vassbehov som er rekna ut på grunnlag av antall innbyggjarar i kvar kommune. Konklusjonane er: Hå, Klepp og Time: Mogeleg i lausmassar, Randaberg, Sola og Stavanger: Dårleg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.102
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland