Grunnvatn i Hjelmeland kommune

Hjelmeland er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjar på syn- faring, boringar og samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Resultata av vurderingane er: Årdal: ("God"). Mange aktuelle stader å nytta grunnvatn frå lausmassar. Randsøyna: ("Mogeleg"). Boring i fjell vil truleg skaffa nok vatn til området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.094
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland