Grunnvatn i Finnøy kommune

FinnFinnøy kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på oversiktssynfaring og gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunns- materiale. Finnøy kommune har prioritert fire område der forholda for grunn- vassforsyning var ynskt vurdert. Vassbehovet er utrekna etter 350 liter/ person/døgn. Grunnvassforsyning frå fjell kan vera aktuelt i dei prioriterte områda Sjemarøy, Talgje, Halsnøy og Bokn/Byre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.093
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland