Grunnvatn i Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune har prioritert seks område der forholda for grunnvanns- forsyning vart ynskt vurdert. Vassbehovet er utrekna etter 350 liter/person/ døgn. Bjerkreim kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på oversiktsbefaring og gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Grunnvatn som vassforsyning kan vera aktuelt i dei seks prioriterte områda: Asheim, Solberg, Apeland, Kløgetvedt, Berland og Hovland/ Ørsdalen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.092
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland