Grunnvarme fra fast fjell - økt energiuttak ved hydraulisk trykking av borebrønner

(Forkortet) Nytt utstyr for hydraulisk trykking, en dobbeltmansjett av tye FrakPak - AIP410-550, er utviklet av Brønnteknologiutvikling AS. Utstyret er testet i laboratoriet og i felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av to pilotanlegg for grunnvarme ved Bryn og ved eiendommen til tidligere Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) i Bærum kommune er det gjort omfattende undersøkelser knyttet til hydraulisk trykking med vann og hydraulisk trykking med injeksjon av sand. Grunnvarmeanleggene ved Bryn og EAB var tenkt basert på oppumpet grunnvann fra borebrønner i fjell der økt effekt hentes ut fra berggrunnen ved å pumpe, returnere og sirkulere vannet. Hensikten med undersøkelsene var (1) teste og utvikle metodene for hydraulisk trykking med vann og hydraulisk med injeksjon av sand, (2) dokumentere effekten av de forskjellige former for hydraulisk trykking, og (3) kartlegge de hydro- og berggrunnsgeologiske forholdenes egnethet for denne typen grunnvarmeanlegg. Foruten omfattende seksjonsvis stimulering av totalt 10 borehull med hydraulisk trykking med vann og-injeksjon av sand, har undersøkelsene blant annet bestått av testpumping, vannprøvetaking, geofysisk logging, måling av terrengendringer, strømnings- og bergspenningsmålinger, og termiske responstester. Videre er det gjort en effekttest og en teoretisk modellering av energipotensialet av anleggene. Frie emneord:Testpumping ; Metodeutvikling ; Termisk responstest ; Hydraulisk trykking ; Injeksjon av sand i bergsprekker

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.010
Page number:
214
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Grunnvarme fra fast fjell - økt energiuttak ved hydraulisk trykking av borebrønner
Project nr:
277106