Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU har gjort en vurdering av muligheten for å benytte grunnvann i forbindelse med et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget eies av Lerøy Midnor AS. Bedriften har behov for mer vann og vann med mer stabil temperatur enn det dagens elveinntak kan gi. Det konkluderes med at det ikke er mulig å skaffe den ønskede vannmengden på 4-5 m3/min ved hjelp av grunnvann. Breelvavsetningene omtalt i "Grus og pukkregisteret" ved NGU står ikke i kontakt med elva og elveavsetningen 1,5-2 km oppover elva har for liten mektighet til at det er mulig å ta ut så mye som 4-5 m3/min.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.047
Page number:
5 + kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200