Grunnvannsundersøkelser i Verran kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke

Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsunderøkelser på 3 steder i Verran kommune. Grunnvannsmulighetene ble i første omgang vurdert ut fra geofysiske undersøkelser på elvedeltaene i Malm og Follafoss og av løs- massene i østenden av Follavatnet. I Malm ble det gått videre med undersøkelsene, og det ble gjort 2 sonderbor- inger på sørsida av Brattreitelva. Det ble foretatt langtids prøvepumping av 2 stk. 3"brønner i samme område, og det ble dokumentert et uttakspotensiale som dekker det angitte vannbehov (15 l/s). Vannkvaliteten er tilfredstillende for alle parametre, med unntak av pH og jerninnhold. Det anbefales derfor å alkalisere grunnvannet samt at vannet luftes og filtreres. I tillegg bør det være muligheter for desinfeksjon. Det må foretas en grundig gjennomgang av tilstanden for avløpsnettet i nær- liggende boligfelt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.039
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport