Grunnvannsundersøkelser ved Utgard i Hattfjelldal

NGU har undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann på Utgard i Hattfjelldal. Vannet skal nyttes til oppdrett av røye og vannbehovet er angitt til 5 000-20 000 l/min. (83-333 l/sek). Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av prøvebrønner for kapasitetstester og uttak av vann- og masseprøver samt kjemiske analyser av grunnvannet og kornfordelingsanalyser av masseprøvene. Resultatet av undersøkelsen viser at løsmassene består av ca. 20 m sortert sand og grus med god vanngjennomgang og at det er gode muligheter for store grunnvannsuttak på eiendommen. Vannkvaliteten er stort sett god, med høyt innhold av kalsium gir hardt vann. I tillegg er manganinnholdet svært høyt. NGU anbefaler videre undersøkelser med etablering av fullskala brønn som dimensjoneres for et uttak på 20-25 l/sek. for langtids prøvepumping for å undersøke kapasitet og vannkvalitet over tid før eventuall full utbygging av nytt grunnvannsanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.008
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland