Grunnvannsundersøkelser ved Sande i Surnadal kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statkraft avd. Trollheim kraftstasjon utført grunnvannsundersøkelser i løsmasser i området ved Sande i øvre Surnadal med formål å finne grunnvannsforekomster til plannlagt settefiskanlegg. Det aktuelle området ligger på elveavsetninger av sand og grus. Det mest aktuelle området for settefiskanlegg er i foten av elveterassen ved Sande. Der er det registrert kildeutslag, men kapasiteten på disse er alt for liten til å komme i betraktning for vannforsyning til settefiskanlegget. En bekk som renner forbi stedet stammer hovedsakelig fra kildeutslag fra urmasser avsatt foten av en bratt fjellskråning, 300-600 m SØ for planlagt settefiskanlegg. En er at bekkevannet er av god fysikalsk-kjemisk kvalitet. (Forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.027
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport