Grunnvannsundersøkelser ved Depleflya.

Det er foretatt prøveboring etter grunnvann ved Depleflya med tanke på ny forbruksvannkilde til Dalen vannverk. Forundersøkelsene er positive mht. kapasitet og kvalitet, og det anbefales nedsatt to brønner for prøvepumping, som senere kan fungere som produksjonsbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.157
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark