Grunnvannsundersøkelser i Porsanger kommune.

Kartlegging av grunnvannsressursene i Finnmark fylke er en del av NGUs Finnmarksprogram. I den forbindelse er mulighetene for grunnvann i løsmasser og fjell blitt vurdert i området rundt Porsangerfjorden. Bergartene i området synes gode for uttak av grunnvann i fjell. For grunnvannsuttak i løsmasser er horisontale brønner alternativet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.123
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark